Logo

Energija je sposobnost obavljanja rada,pokretač svega i uzrok svemu što se događa oko nas. Energiju koristimo za pokretanje motora i uređaja. Ona osvjetljava naše gradove. Koristimo je za grijanje i hlađenje naših domova, pripremu tople vode i kuhanje. Energija dobivena od Sunca daje nam svjetlost tijekom dana, pomaže biljkama da rastu. Biljojedi, dobivaju energiju jedući biljke, a mesojedi svoj plijen. Sve što radimo na neki je način povezano s energijom.
Važno svojstvo energije je da ne može niti nastati niti nestati, već se može samo pretvarati iz jednog oblika u drugi. Ovo svojstvo energije zove se zakon o očuvanju energije koji je prvi puta postavljen u devetnaestom stoljeću.

KOMAD KRUHA NAMAZNOG MASLACEM SADRŽI OKO 315 KJ ENERGIJE, ŠTO JE DOVOLJNO ZA:

  • TRČANJE
  • BICIKL
  • ŠETNJA
  • AUTO
  • RAD ŽARULJE
  • TERET

OČUVANJE ENERGIJE

Moderni stil života podrazumijeva porast upotrebe energije za postizanje sve većeg životnog standarda. Budući da nam je energija potrebna za sve što radimo, a energetski su resursi na Zemlji ograničeni, potrebno je energiju koristiti racionalno, što prvenstveno podrazumijeva zamjenu fosilnih goriva obnovljivim izvorima energije. Mudro korištenje energije je odgovornost svih nas radi osiguravanja dovoljnih količina energije za budućnost. Ljudi će uvijek trebati energiju za život i zato prilikom potrošnje moramo misliti na potrebe budućih generacija.

ISTRAŽI SLJEDEĆE POGLAVLJE:

<-

VRSTE ENERGIJE

->

DODATNE INFORMACIJE

Energija se mjeri na puno načina. Postoji puno mjernih jedinica za energiju. Osnovna mjerna jedinica za energiju je džul (joule, oznaka J), nazvana prema engleskom fizičaru Jamesu Prescott Joule (1818.-1889. godine). On je otkrio da je toplina jedna vrsta (oblik) energije.

Energija se može izražavati i u drugim jedinicama, primjerice u kalorijama ili kilovat-satima. Omjer između različitih jedinica za energiju je stalan: jedna kalorija je 4,18 džula,jedan kilovat-sat 3,6 milijuna džula (3,6MJ).