Logo

Promet unutar grada i prigradskih naselja omogućava prijevoz ljudi i dobara od polazne do odredišne točke te tako doprinosi kvaliteti življenja samih građana. Gradski promet odnosi se na osobna i javna prijevozna vozila (osobni automobili, bicikli, tramvaji, autobusi, vlakovi, itd.) te prometnu infrastrukturu (ceste, tramvajske i željezničke pruge, stanice, raskrižja, semafori, parkirališta, garaže, postrojenja za opskrbu gorivom i električnom energijom, pješačke i biciklističke zone, itd.). Cjelokupni sustav gradskog prijevoza teži skladnom, brzom i sigurnom prijevozu ljudi i dobara. Stoga je iznimno važna kvalitetna prometna infrastruktura, regulacija te usklađena prometna signalizacija kako bi se različiti oblici prometa, od kojih se većina odvija usporedno, u okviru unutargradskog, prigradskog i tranzitnog prometa odvijali bez problema. Promet je zbog uporabe fosilnih goriva odgovoran za 30% globalnih emisija CO2.

AUTOMOBILI BICKILI JAVNI PRIJEVOZ PJEŠAČKI PROMET

ISTRAŽI SLJEDEĆE POGLAVLJE:

<-

JAVNA RASVJETA

->
×

GRADSKI PROMET

AUTOMOBILI, MOTORI I KAMIONI

Ova se vrsta gradskog prometa u najvećem obujmu odvija uporabom osobnih automobila, a u manjem dijelu motociklima, koji omogućavaju, za razliku od javnog gradskog prometa, vremensku i odredišnu prilagodbu njegovom korisniku te ostalim suputnicima. Vozila kao što su kombi, kamion i sl., služe kao transportna vozila za prijevoz dobara. Osim toga, u gradskom prometu sudjeluju i uslužna vozila kao što su vozila čistoće, vozila za pranje ulica, vatrogasna vozila i sl.
Veliki broj kratkih putovanja osobnim automobilom uzrokuje nepotrebne gužve i zagađenje zraka, smanjuje sigurnost prometa, povećava potražnju za parkirnim mjestima te neizravno utječe na zdravlje ljudi. Automobilski promet smanjuje kvalitetu okoline i otpadnim tvarima koje nastaju trošenjem automobilskih guma i površinskih slojeva kolnika.

Uz automobile koji se pokreću na benzinski ili dizelski motor, u posljednje se vrijeme u području osobnog prometa povećava uporaba električnih i hibridnih vozila. Električni automobili u potpunosti koriste električnu energiju za njihovo pokretanje, dok su za pokretanje hibridnih vozila potrebna dva ili više izvora energije, poput električne energije te benzina ili dizela. Električna i hibridna vozila svojim načinom rada doprinose smanjenju emisija CO2 te negativnom utjecaju na okoliš u prometu.
Jedna od ključnih poticanja energetske učinkovitosti u prometu je poticanje korištenja hibridnih i električnih vozila zbog niza prednosti u odnosu na automobil sa benzinskim ili dizelskim motorom:
imaju nižu (ili nikakvu) emisiju štetnih plinova u atmosferu odnosno njihovim korištenjem smanjuje se štetan utjecaj na okoliš,
njihovim korištenjem se smanjuje potrošnja fosilnih goriva (neobnovljivih izvora energije),
podrazumijevaju smanjenje troškova održavanja te veću sigurnost u prometu,
smanjuje se zagađenost okoliša bukom
doprinose društveno odgovornom poslovanju odnosno održivom razvoju.

×

GRADSKI PROMET

BICIKLI

Bicikl je efikasno i zdravo prijevozno sredstvo, ne zagađuje okoliš i omogućuje primjerenu mobilnost.
Prednosti korištenja bicikla za cijelu zajednicu su: manji pritisak automobila na javni prostor (najmanje 10 – 12 bicikla stane na jedan autoparking), manje prometne gužve, manja potrošnja goriva, manje zagađenja, manji troškovi za zdravstvenu zaštitu,
manje prometnih nesreća, veća kvaliteta života u gradu, manji troškovi prometne infrastrukture

JAVNI BICIKLI

Mnoga se kraća putovanja mogu realizirati biciklom i brže nego automobilom, posebno u vršnom periodu kada je najgušći promet. Iz tog razloga, u gradski promet uveden je i javni bicikli. To je oblik javnog prijevoza koji omogućuje iznajmljivanje bicikala korisnicima, obično u užem području grada, kako bi se smanjila gužva na cestama, buka i ispušni plinovi, sa svrhom smanjenja zagađenja zraka i povećanja sigurnosti na cestama.

Prednosti javnih bicikla su:
· Doprinosi općoj mobilnosti u gradu
· Potiče intermodalno prometovanje (korištenje više oblika prijevoza tijekom jednog putovanja)
· Ne stvaraju se dodatne gužve u prometu,
· Zahtijevaju manje infrastrukture od drugih transportnih oblika,
· Ne zagađuju okoliš,
· Ne troše fosilna goriva.

×

GRADSKI PROMET

JAVNI GRADSKI PROMET

Javni gradski promet ekološki je prihvatljiviji, jeftiniji i sigurniji od osobnih prijevoznih vozila. Ovu vrstu gradskog prijevoza možemo podijeliti na vozila cestovnog prometa i vozila na pruge. Vozila cestovnog javnog gradskog prijevoza se, u najvećem obujmu, odnose na prijevoz autobusima i taksijima koji su dio gradskog sustava.
Autobusni promet omogućava prijevoz većeg broja ljudi te je stoga i ekološki te, za građane, ekonomski prihvatljiviji. Iako imaju manji prijevozni kapacitet od vozila na pruge poput tramvaja i vlakova, oni su pogodni za područja grada u kojima zbog infrastrukture nije u mogućnosti integrirati neko drugo javno prijevozno sredstvo. Kako bi se smanjilo korištenje fosilnih goriva, sve više gradskih autobusa voze na ekološki prihvatljiv pogon (npr. biogorivo, bioplin) te tako doprinose smanjenju onečišćenja okoliša.

Vozila na pruge unutar javnog gradskog prometnog sustava uključuju tramvaje te gradsku željeznicu. Željeznički promet je dio javno gradskog sustava koji ima veliku prijevoznu moć i veliku brzinu prijevoza. Također, prednost željezničkog prometa je odvojenost od ostalog prometa, za razliku od tramvajskog prometa koji je na jedan način dio cestovnog prometa, iako u većem slučaju odijeljen od cestovnih traka kako se ne bi uzrokovale smetnje u prometu vozila na kotače. Tramvaj također ima mogućnost prevoziti veliki broj ljudi i pogodan je za cijelo gradsko područje.

Utjecaj željezničkog i tramvajskog prometa na stanje okoline manje je invazivan i obuhvaća manje prostora od cestovnog prometa i značajno su manje emisije štetnih plinova u usporedbi s drugim prometnim sredstvima.

×

GRADSKI PROMET

PJEŠAČKI PROMET

Pješačenje je temeljni, najstariji, najrasprostranjeniji i ekološki najprihvatljiviji oblik kretanja ljudi, odnosno mobilnosti.
Pješak ne ugrožava ni sebe ni druge u prometu i ne zagađuje okoliš. Pješačenje je zdrava tjelesna aktivnost, povećava osjećaj pripadnosti, omogućava kvalitetnu komunikaciju s drugim ljudima.
Za pješake osigurani su posebne gradske površine kao što su nogostupi, pješačke staze, trgovi, parkovi i slično. Gradovi sve više kreiraju pješačke zone, a sve kako bi osigurali što manje zagađenja zraka u užem centru grada koji je ujedno i najugroženiji sa prometnim gužvama.